Thư viện hình ảnh khách hàng

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG

Phục hình bằng implant giúp bảo tồn răng thật bên cạnh

2 TRỤ IMPLANT NOBEL BIOCARE +
28 RĂNG SỨ LAVA

TT: mất 2 răng, răng ố vàng, răng cửa thưa

Trồng implant phục hồi răng hàm

12 TRỤ IMPLANT BIOTEM TOÀN HÀM + 16 RĂNG ZIRCONIA

TT: mất răng toàn hàm

Khách hàng phục hình răng bằng implant tại SQ Dentist

12 TRỤ IMPLANT KONTACT + 28 RĂNG SỨ ZIRCONIA + 2 THANH BAR

TT: răng xấu, mất răng, răng ố vàng

Khách hàng thực hiện trồng implant all on 4

4 TRỤ IMPLANT KONTACT + 14 RĂNG SỨ LAVA

TT: mất răng, viêm nha chu, tụt lợi

12 TRỤ STRAUMAN SLA + 28 RĂNG SỨ EMAX PRESS

TT: mất răng, tụt lợi

8 TRỤ DENTIUM + 28 RĂNG NACERA Q3

TT: răng sứ hỏng, đen viền nướu, viêm lợi